En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, a Consellería de Emprego infórmalle de que os datos personais obtidos mediante a cumprimentación de formularios localizados en distintas sección do website Conta Con Elasl son incorporados, para o seu tratamiento, a un ficheiro automatizado.

Asimesmo, infórmaselle de que a recollida e tratamento de ditos datos ten como finalidade o mantemento dunha base de datos de usuarias do website Empregate.org .

De acordo co previsto na citada Lei Organica e conforme ao procedemento reglamentariamente establecido, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos, dirixindo un escrito á Sede do Proxecto Conta Con Elas.