InicioCandidatasSubvencións
        Calendario do emprego
   
 
L Ma M X V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Candidatas: Subvencións

 

Subvención Entidade Datas
Adhesión dunha entidade financeira ao convenio de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das pequenas e medianas empresas subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades fin (fora de prazo) IGAPE 14/02/2009 - 30/03/2009
Modificación das bases reguladoras dos incentivos económicos e as bases reguladoras dos procedementos de tramitación das liñas de axuda do Instituto Galego de Promoción Económica (fora de prazo) IGAPE 14/02/2009 - 30/03/2009
Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que dá nova redacción ás bases reguladoras dos incentivos económicos e ás bases reguladoras dos procedementos de tramitación das liñas de axuda do Igape (fora de prazo) IGAPE 14/02/2009 - 30/03/2009
Axudas para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (fora de prazo) Consellería de Traballo 14/02/2009 - 21/03/2009
Axudas a entidades locais para o desenvolvemento das liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres (fora de prazo) SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER 09/02/2009 - 09/03/2009
Bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego (fora de prazo) Consellería de Traballo 21/01/2009 - 21/02/2009
Bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILES), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (fora de prazo) Consellería de Traballo 16/01/2009 - 30/04/2009
Axudas para o fomento e consolidación das asociacións de cooperativas (fora de prazo) Consellería de Traballo 16/01/2009 - 04/03/2009
Bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) (fora de prazo) Consellería de Traballo 16/01/2009 - 30/09/2009
Bases reguladoras das axudas e subvencións para os programas de escolas obradoiro e casas de oficios, de obradoiros de emprego e de unidades de promoción e desenvolvemento no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (fora de prazo) Consellería de Traballo 15/01/2009 - 30/06/2009
Bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación (fora de prazo) Consellería de Traballo 13/01/2009 - 16/02/2009
Bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación (corrección) (fora de prazo) Consellería de Traballo 13/01/2009 - 16/02/2009
Convocatoria das subvencións destinadas ás entidades locais para a implantación e desenvolvemento de bancos municipais de tempo (fora de prazo) Consellería de Traballo 10/01/2009 - 10/02/2009
Subvencións aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo (fora de prazo) Consellería de Traballo 10/01/2009 - 25/02/2009
Bases reguladoras das axudas destinadas a actividades de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia (fora de prazo) Consellería de Traballo 10/01/2009 - 10/02/2009
Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración (fora de prazo) IGAPE 06/11/2008 - 31/12/2009
Axudas en materia de traballo en igualdade das mulleres de Galicia (fora de prazo) Consellería de Traballo 15/09/2008 - 16/10/2008
Consellería do Medio Rural (fora de prazo) Bases reguladoras das axudas destinadas a explotacións gandeiras, industrias agroalimentarias e establecementos de xestión de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano, e convocatoria para o ano 2008. 12/09/2008 - 30/09/2008
Incentivos para promover a afiliación a seguridade soclial de titulares de explotacións agrarias (fora de prazo) Consellería de Traballo 26/05/2008 - 30/09/2008
Subvencións para o fomento do uso das Ntic mediante a implantación de teletraballo en pequenas empresas galegas para a mellora da conciliación. (fora de prazo) Servizo Galego de Igualdade. Xunta de Galicia. 24/09/2007 - 24/10/2007
Axudas para o financiamento de programas a Favor da conciliación da vida persoal, familiar e laboral (fora de prazo) Vicepresidencia de igualdade. Xunta de Galicia. 12/09/2007 - 31/10/2007
Persoas Traballadoras: axudas para a conciliación da vida familiar e laboral (fora de prazo) Vicepresidencia da igualdade. Xunta de Galicia 21/08/2007 - 22/09/2007
Programa de incentivos á contratación dirixidos a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar. (fora de prazo) Consellería de traballo. Xunta de Galicia 06/06/2007 - 15/09/2007
Programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres como medida para lograr un mercado de traballo igualitario. (fora de prazo) Consellería de traballo. Xunta de Galicia 31/05/2007 - 15/09/2007
Programa de promoción de emprego autónomo (fora de prazo) Consellería de Traballo. Xunta de Galicia. 08/03/2007 - 15/09/2007
Tipo:
Email:
Pass:
Rexistrar nova conta

Recuperar o password
   Aviso Legal  |  Privacidade  |  Contacto