InicioCandidatasDecálogo da busca de emprego
        Calendario do emprego
   
 
L Ma M X V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Candidatas: Decálogo da busca de emprego

  Coñécete a ti mesma.

Identifica os teus puntos fortes e débiles tanto persoais coma profesionais; analiza a túa dispoñibilidade (de horario, desprazamento, mobilidade,…)  e ocupabilidade (coñecementos, cualificación profesional, experiencia,…)  Desta maneira será máis doado que decidas en que empresas, postos e condicións  estás interesa/o e que afrontes con éxito as probas de selección que fan as empresas.

2º. Analiza o mercado de traballo.

O mercado de traballo estase a modificar de continuo. Os cambios tecnolóxicos, as novas estruturas sociais e económicas, fan que os perfís solicitados polas empresas sexan máis cualificados e con maior grado de especialización e adaptación. Coñecer o que están a demandar as empresas vainos permitir adaptarnos as mesmas e a identificar aqueles sectores e postos que encaixan co noso perfil profesional.

  Crea a túa propia estratexia de busca.

Unha vez identificado o noso perfil profesional e a situación do mercado de traballo, é preciso marcar uns obxectivos a corto, medio e longo prazo, así coma os pasos a dar para acadalos. Marcar a nosa estratexia permitiranos realizar unha busca de emprego organizada, constante e de acordo coa realidade.

  Recorre ás fontes de información.

Nelas poderás atopar información referente o mercado de traballo, ás empresas e as súas ofertas de traballo, as convocatorias públicas, as ofertas formativas.

As fontes as que acudir son múltiples coma a prensa, asociacións, servizos públicos de orientación e emprego, …

  Redacta un bo currículo e ten a man toda a documentación que precises.

É de vital importancia redactar un bo currículo onde reflictas as túas aptitudes e capacidades. Ten en conta que é a túa vía de presentación ás empresas, o escaparate da túa formación, experiencia e destrezas. Nesta páxina atoparás información de como redactalo e varios modelos que podes utilizar.

Non esquezas, tampouco, ter a túa documentación acreditativa preparada (títulos, certificados, diplomas, contratos, vida laboral,…), pode ser que cha requiran en calquera momento.

  Prepárate para as entrevistas e probas de selección.

Con elas as empresas analizaran se che adaptas ao perfil que están a buscar, en definitiva se es a candidata/o idóneo para cubrir o posto de traballo. É fundamental que busques información da empresa, que tipo de selección levan a cabo e que características valoran, deste xeito poderás prepararte e facer destacar os teus puntos fortes que se adecúan ao perfil demandado. Nesta páxina atoparás información para preparar a entrevista de traballo.

  Rexistra todos os teus pasos.

Levar unha axenda onde identifiquemos todos os pasos (empresas e ofertas as que nos diriximos, entrevistas realizadas, probas de selección), e onde detallemos os resultados obtidos, vainos permitir analizar os logros e erros que cometemos no noso proceso de busca e melloralo. Por outra banda, propiciará que fagamos unha busca organizada e axustada ós nosos obxectivos.

  Utiliza a túa rede de contactos.

As túas amizades, a túa familia, as túas compañeiras e compañeiros de formación, failles saber que estás á procura dun emprego. Moitas veces as empresas utilizan as persoas coñecidas para buscar as empregadasou empregadosos, baseándose nun criterio de confianza. Por outra banda, non é posible que accedamos a toda a información sobre ofertas de traballo e convocatorias, polo que apoiarnos entre nós e compartir información vai ampliar as nosas oportunidades.

  Actualízate.

Pode ser que a nosa busca de emprego se alongue no tempo máis do que desexemos. Existen numerosas ofertas formativas a través de organismos públicos e privados. Sen desistir na nosa busca de emprego, debemos aproveitar este tempo para cualificarnos, de tal xeito que ampliemos e/ou actualicemos os nosos coñecementos profesionais. Por outra banda pode axudarnos a ampliar a nosa rede de contactos e a estar máis o tanto da información sobre ofertas e posibilidades do sector.

10º  Mantén unha actitude positiva.

A busca de emprego é un traballo en si mesmo, que require moito esforzo e tempo. Ao longo deste proceso é posible que teñamos unha sensación de fracaso e frustración. Pero ten en conta que a túa actitude reflectirase en todas as fases da busca (nas entrevistas, nas probas, no teu currículo), e pode anular a mostra das túas calidades e aptitudes. Apóiate no teu contorno, mantente activa e se perseverante.

Tipo:
Email:
Pass:
Rexistrar nova conta

Recuperar o password
   Aviso Legal  |  Privacidade  |  Contacto