InicioCandidatasColectivos con dificultades de inserción
        Calendario do emprego
   
 
L Ma M X V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Candidatas: Colectivos con dificultades de inserción

As persoas desempregadas que presentan maior discriminación no ámbito laboral agrúpanse en torno aos seguintes colectivos:


· parados/as de longa duración

· maiores de 45 anos

· menores e mocidade (idade comprendida entre os 16 e os 30 anos)

· mulleres

· persoas con discapacidade

· poboación inmigrante

· persoas en situación de risco social (pobreza, drogodependencias, prisións, minorías étnicas).O feito de ser muller xera unha das dimensións da desigualdade social que, en coincidencia con outros posibles factores de desigualade como etnia, nivel educativo, clase social, … acentúa e define situacións de discriminación e procesos de exclusión.

O ser inmigrante, pobre e de clase baixa pode dar un perfil de exclusión que se agrava se ademais se trata dunha muller.

Considérase importante á hora de levar a cabo un proceso de inserción laboral, coñecer a información específica ofertada dende as institucións públicas e privadas para cada colectivo.

- PERSOAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN E MAIORES DE 45 ANOS:
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

www.cep.esUNIÓN XERAL DE TRABALLADORES

www.ugtgalicia.orgCOMISIÓNS OBREIRAS

www.galicia.ccoo.esCONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA

www.galizacig.com


XUNTA DE GALICIA

www.xunta.esSERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN

http://traballo.xunta.es/index.jsp?lang=galSEGURIDADE SOCIAL

www.seg-social.esINEM

www.inem.es

-MENORES E MOCIDADE:
REDE DE INFORMACIÓN XUVENIL

www.rix.orgREDE DE INFORMACIÓN XUVENIL

www.infoven.mtas.es/infovenUNIVERSIDADE DE VIGO

www.uvigo.esDEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

www.depontevedra.esCONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

www.cep.esXUNTA DE GALICIA

www.xunta.esSERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN

http://traballo.xunta.es/index.jsp?lang=gal

- MULLERES:SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

www.xunta.es/auto/sgi/INSTITUTO DA MULLER

www.mtas.es/mujer/SERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN

http://traballo.xunta.es/index.jsp?lang=galUNION XERAL DE TRABALLADORES

www.ugtgalicia.orgCOMISIONS OBREIRAS

www.galicia.ccoo.esCONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

www.galizacig.comXUNTA DE GALICIA

www.xunta.esINSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO

www.inem.esINSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL

www.seg-social.esCONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

www.cep.es

-PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS A FAVOR DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA

www.fademga.orgCONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS

www.cogami.esFUNDACIÓN ONCE PARA A COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

www.fundaciononce.esFEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

www.feafesgalicia.orgASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE VIGO

www.asorvigo.orgSÍNDROME DE DOWN (DOWN VIGO)

www.down21.orgCOMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS

www.cermi.esFEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

www.autismogalicia.org

-POBOACIÓN INMIGRANTE E PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO SOCIAL:CONCELLO DE VIGO

www.vigo.orgCONCELLO DE BAIONA

www.baiona.orgCONCELLO DE MOS

www.concellomos.esCONCELLO DE NIGRÁN

www.nigran.esCONCELLO DO PORRIÑO

www.concellodoporrino.netCONCELLO DE REDONDELA

www.cidadesdixitais.org/isum/Main?ISUM_Portal=5CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS.

www.salcedadecaselas.esCONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO

www.concellodesalvaterra.orgCONCELLO DE SOUTOMAIOR

www.soutomaior.com

 

Tipo:
Email:
Pass:
Rexistrar nova conta

Recuperar o password
   Aviso Legal  |  Privacidade  |  Contacto